Philippine Digest

Best pinoy portal in Japan

Miscellaneous

Hina Matsuri: “ Girls’ Health and Happiness”

Taun-taon ay ginaganap ang Girl’s Day o Japanese Doll Festival sa Japan. Isang espesyal na kaganapan sa Japan tuwing sasapit ang ika-3 ng Marso. Sa araw ng Hinamatsuri ay may entabladong nalalatagan ng pulang carpet at makikita ang iba’t ibang dolls na nakabihis na kumakatawan sa Emperor, Empress, attendants, at musicians na nakabihis din ng tradisyonal na court dress sa panahon ng Heian period.

Ang pagdi-display ng mga dolls na ito sa panahon ng Heian period ay kinaugalian na ng mga Japanese tuwing sasapit ang Japanese Doll Festival. Pinaniniwalaan noon ng mga ninuno na ang mga manika ay may taglay na kapangyarihan ng masasamang espirito. Binakabas ng Hinaatsuri ang pinagmulan ng sinaunang Japanese custom na ito na tinatawag na hina-nagashi, kung saan ang mga hina dolls na gawa sa straw ay pinalulutang sakay sa isang bangka at pinalulutang mula sa ilog papunta sa dagat para dalhin din dun ang taglay na panganib at masamang espiritu.

Ang Shimogamo Shrine ang nagdiriwang ng Nagashibina sa pamamagitan ng pagpapalutan ng mga dolls na ito sa pagitan ng mga ilog ngTakano at Kamo upang manalangin para sa kaligtasan ng mga bata. Sa kasalukuyan, itinigil na ito dahil nalalambat ng mga mangingisda ang mga mga dolls na pinalutang sa ilog.

Sa kasalukyan, may mga pamilya na nagdi-display ng mga dolls sa kanilang bahay sa buwan ng Pebrero at tinatanggal dinnila pagkatapos ng festival. May kasabihan kasi na kapag ang mga naka-display na dolls ay iniwan pagkatapos ng March 4 ay magre-resulta ng matagal na pag-aasawa ng kanilang mga anak na babae.

Sa kabuuan, ang Hinamatsuri ay para sa mga kabataang babae at para sa kanilang pamilya na umaasa sa maayos at magandang kinabukasan ng kanilang anak na babae.

Masarap na Pagdiriwang

Bukod sa paglalagay ng dekorasyon sa buong bahay ay mayroon ding pinaghahandaan ang bawat tahanan. Ito ay pagluluto ng masasarap na pagkain at inumin. Kaugalian na ang paghahanda ng espesyal na inumin para sa lahat ( kasama ang mga bata), ito ay tinatawag na shirozake. Ito ay matamis na sake na may taglay na 9 porsiyentong alcohol. May mga tradisyonal na pagkain na sadyang makukulay.

1. Hina arare

 

Hinamatsuri(Doll’s Festival)celebrated each year on March 3 in Japan is an occasion to pray for young girls’ growth and happiness, eating sweet rice crackers (Hina arare)

Ang Arare ay isang rice cracker na ipinangalan sa isang hailstone o snow pellets. Kadalasan ang hina arare ay makukulay at may lasang soy sauce o asukal, depende sa lugar o rehiyon.

2. Hishi mochi

red, white, and green lozenge-shaped rice cakes and non-alcoholic rice drink (used for Japanese Girls’ Festival)


Isang uri ng sweet delicacy ang Hishi mochi, isang patung-patong na rice cake na may kulay red (pink), puti at green mula sa itaas pababa. Sa ilang lugar sa Japan, ang pula ay pinalitan ng kulay dlaw o mochi layers na may 5 o 7 imbes na 3. Ito ay hugis na parang rhomboid noong panahon ng Edo era, ang matamis na delicacy na ito ay pinaniniwalaang sumisimbulo sa fertility.

3. Chirashizushi

Japanese food, Colorful Chirashi sushi


Kung kayo ay mahilig sa malasang pagkain, ang Chirashizushi ay laging inihahanda sa ganitong panahon. Ito ay isang rice dish na nilasahan ng suka, asukal, asin at nasa ibabaw nito ay iba’t ibang sashimi at iba pang sangkap sa iba’t ibang layers na nagpapakita ng makulay na pagkain.

4. Ushiojiru

Clam soup

Ang Ushiojiru ay isang salt-based soup na may tulya (clams) bilang pangunahing sangkap. Anila, ang clamshells ay sumisimbulo ng pagkakaisa at katahimikan ng buhay ng mag-asawa.

Sa kasalukuyan, bumibili ang mga tao ng magaganda at makukulay na feminine cakes at iba pang matatamis para i-celebrate ang araw ng Hinamatsuri.

Happy Hinamatsuri!