You are here
Home > Miscellaneous > Paghahanda sa Panahon ng Kalamidad

Paghahanda sa Panahon ng Kalamidad

Ang anumang klase ng kalamidad ay maaaring umatake kahit kailan.  Ang iba’t ibang kalamidad na ating nararanasan sa paligid dulot ng kalikasan ay ang pagbaha, landslide o pagguho, lindol, tornado sa iba’t ibang dako ng mundo at ang terorismo na likha ng tao.

May mga iba’t ibang impormasyon na ikinakalat ang iba’t ibang sangay ng pamahalaan mula sa iba’t ibang dako ng mundo ukol sa mga paghahanda kung may kalamidad at ito naman an gaming tips para sa ating mga taga subaybay

Emergency Kit. Walang nakakalam kung ano ang mangyayari sa ganitong panahon na may kalamidad, ang mga mahalagang utilities tulad ng tubig, kuryente at telepono ay maaaring maputol ang serbisyo pansamantala.  O di kaya naman ang tulong o aid na hindi makakarating agad. Ito ang iba’t ibang senaryo na puwedeng mangyari,  marapat na mayroon kang laging bitbit na emergency disaster kit.  Narito ang ilang basic kits na dapat ihanda:

Tubig.  Magtabi ng 1 gallon ng tubig para sa bawat tao sa inyong tahanan.  Sa bawat isa sa inyo, mag-prepara ng 2 quarts ng tubig pang-inom at ang iba pang 2 quarts ay para sa pagkain at sanitasyon.  Piliin ang mga bagay na maliit o compact, magaan, hindi nasisira at hindi kailangan na ilagay sa ref.  Ilan sa suhestiyon ay ang ready to eat na de lata, prutas, gulay, juice na sa lata, spices tulad ng asin, asukal, paminta at iba pang spices, high-energy foods, bitamina, pagkain ng sanggol at iba pang pagkain na kailangan.

First aid kit.  Sa bawat tahanan, saksayan ay kailangang may nakahandang first aid kit.  Ang first aid kit ay ang mga gamot o pangungan lunas na ginagamit kapag may nasusugatan, o kung may nararamdaman na kinakailangan agad ng atensiyon.  Lagnat, pagtatae, pagsusuka, pagkahilo ang ilan sa mga ito. . Mga damit na pang-emergency o blanket, jacket sumbrero o maging sleeping bag.

Tools and emergency supplies. Mga damit na pang-emergency o blanket, jacket sumbrero o maging sleeping bag.  Magdala rin ng cash o traveler’s check at maging barya sa bulsa. Maglagay din ng mga gamit pang kusina tulad ng can opener, utility knife, and disposable cups, plates, at utensils. Huwag kalimutan ang  toilet paper, towelettes, sabon, feminine products, at iba pang personal hygiene items. Magdala ng  battery-operated radio at at siguruhing may extrang baterya para sa mga ito.

Special items for medical conditions.  Para sa mga babies, kailangan nila ang kanilang formula o gatas, diapers, feeding bottles, powdered milk, o gamot.  Paras amga matanda na may karamdaman o may maintenance, huwag kalimutan ang kailangang gamot, denture products, contact lenses, at extra eyeglasses.

Leave a Reply

Top
%d bloggers like this: