You are here
Home > Miscellaneous > Goodluck Charms at mga Simbolo

Goodluck Charms at mga Simbolo

Ang suwerte o mga pangyayari sa buhay na hindi natin sinasadya ay kadalasang ipinapalagay nating kapalarang hindi natin saklaw o kontrolado. Maraming mga senyales o simbolo mula sa iba’t ibang panig ng mundo na ikinukunsiderang suwerte. Ilan sa mga pinaniniwalang simbolo ay maaari rin umanong makapagpagaling ng sakit o magbigay katuparan sa ating pansariling kahilingan. May mga simbolo rin na nakakapagpaalis ng malas o bad luck. Sa mundong ating ginagalawan, halu-halo at iba’t ibang paniniwala ang nakagisnan ng bawat isa sa atin.

Narito ang ilang mga suwerteng simbolo na popular sa iba’t ibang panig ng mundo:

Four Leaf Clover – Good luck ang hatid para sa taong makahanap nito. Ang apat na dahon ay sumisimbulo ng pananampalataya o paniniwala, pag-asa, pagmamahal at kapalaran o suwerte. Para naman sa Irish tradition na maka-relihiyon, ang Shamrock o Three-leaf Clover ay nagre-representa sa Holy Trinity. Ang Ama, Anak at Espirito Santo. At kapag nahanap ang Shamrock na may ika-apat na dahon, ang ibig sabihin nito ay kalakip ang biyaya ng Diyos.

Horseshoe – Ang sapatos ng kabayo ay kinokonsiderang suwerte at isinasabit ito sa itaas ng pintuan ng tahanan upang ma-protektahan at bigyang suwerte ang mga taong nakatira rito. Suwerte ang hatid ng sapatos ng kabayo dahil diumano gawa ito ng mga panday na itinuturing na “lucky trade” dahil hinulma ang bakal sa apoy na pinaniniwalaang may kakaibang kapangyarihan.

Lucky Rabbit’s foot – Itinuturing na suwerte ang mga rabbit o kuneho dahil kunektado ito sa pagsibol. Na ang ibig sabihin ay, ang pagtatapos ng mahabang taglamig, makikita ang muling pagsibol ng bulaklak at paglabas ng mga kuneho. Ang tagsibol ay panahon din ng katabaan ng lupa kaya kung makakakita ka ng mga kunehong gumagala at nagtatakbo sa iyong hardin, hatid nito ay magandang balita. Sa mag-asawa, ang ibig sabihin nito ay magkakaroon kayo ng supling sa taong ito, at para sa mga mahilig naman sa paghahalaman, pamumulaklak ang hatid nito.

Ladybugs – Popular na insekto at ayon sa mga matatandang kultura, ito ay nagbibigay ng suwerte. Sa Germany ay tinatawag ang lady bug na “Glueckskaefer.” Paano naging suwerte ang lady bug? Sa kultura ng ibang bansa, sinasabing kapag ang lady bug ay dumapo sa iyo, ay magbibigay ito ng suwerte. Sabi naman ng iba, kapag ang lalake at babae ay sabay na nakakita ng ladybug, silang dalawa ay magkakagustuhan.

Sa bansang Belgium, kapag ang lady bug ay nakitang dumapo sa kamay ng isang dalaga, ang ibig sabihin nito ay malapit na itong mag-asawa. Kung maraming makitang lady bug sa panahon ng tagsibol ay maganda itong simbolo para sa masagana at malusog na ani.

Chinese Coins – Upang lumago ang kayamanan sa pamamagitan ng paglalagay ng tatlong Chinese coins kahit saang parte ng tahanan, maaari rin itong isabit sa lagusan ng tahanan (pintuan). Bukod sa kayamanan, ang mga matagal nang hiling ay ibibigay rin kung ito ay ilalagay sa timog (south) bahagi ng tahanan.

Ang artikulong ito ay hindi para baguhin ang inyong kapalaran. Hindi ibig sabihn na lahat ng good luck charms na binibili natin ay talagang nakakapagpabago ng ating kinabukasan lalo pa’t kung ang pinag-uusapan dito ay may kinalaman sa espirituwal (spiritual) o kababalaghan (supernatural). May mga good luck charm na nakakatulong sa ilang indibiduwal at may iba ring nananalig pa rin sa Panginoon na dinggin ang kanilang mga dasal.

Leave a Reply

Top
%d bloggers like this: