You are here
Home > Wholesome > The #Millennial Generation

The #Millennial Generation

Ang mga teenagers o mga nasa edad 20 anyos ay kinokonsiderang millennials.

Ang millennials o millennial generation ay makabagong henerasyon ng mga taong ipinanganak sa pagitan ng 1980 hanggang 2000. Sabi ng iba, sila ang mga klase ng kabataan na mahirap ispilengin. Sala sa init, sala sa lamig. Sila yung may tipo ng pag-iisip na kapag kinontra ay lalong manggagalaiti at hindi ka susundin. Sila yung mga tipong mahilig maglabas ng kanilang nararamdaman, free-spirited, ika nga. Sila yung tipong nakatutok lagi sa internet at mahilig mag-selfie. Kaya ang millennial generation ay matatawag din na “net generation.” Dahil na rin marahil sa sila ay napapalibutan ng makabagong teknolohiya.

Uri ng millennials

May mga uri ng millennials na tamad, makasarili, hindi makapanatili sa isang trabaho. Sila yung mga tipo na negatibo. Sila yung mga hindi mahilig makipagkompitensiya sa reyalidad ng kanilang ginagalawan. Ang gusto nila ay makuha ang isang bagay na madali lang at hindi na sila nahihirapan. Sila rin yung mga klase na walang pakialam sa kung ano ang nangyayari sa paligid nila lalo na kung ang pag-uusapan ay ang pang-araw-araw na buhay. Sila yung mga mahilig mag-isa at ayaw ng may ka-grupo. Ang mga millennials na ito ang mga nagtatrabaho sa kumpanyang hindi naman nila gusto dahil iba ang pinag-aralan nila. Ito yung tinatawag na “dream world.” Ang mga magulang ang dapat nagbigay-gabay sa kanila upang hindi nila maranasan ang “painful process of growing up” bilang isang millennial. Mga magulang na naging overprotective at sinunod lahat ang gusto ng anak na nagdulot ng “disaster” sa kinabukasan ng kanilang anak.
Ang isa pang uri ng millennial ay ang positibo ang pananaw sa buhay. Ito ang grupo ng mga kabataan na bukas ang isip, liberal at tinatanggap ang makabagong ideya o pamumuhay. Mahilig din silang mag-express ng kung ano ang nasa isipan nila at hindi nila ito kinikimkim. Sila ang mga taong optimistic sa kinabukasan.

Paano inuunawa ng mga magulang ang kanilang anak na millennial?
  1. Unawain ang iyong sarili bilang isang magulang. Ito ang iyong paraan at batayan kung paano mo itatrato ang iyong mga anak.
  2. Maging mapagmasid. Bigyan ng pansin ang mga pangyayari sa loob ng tahanan. Buksan ang puso at isipan at ipakita sa mga anak na lagi kang nandiyan para sa kanila.
  3. Makinig. Sa bawat sitwasyon, ang pakikinig ay mahalaga sa isang tahanan. Kung may problema, iwasan ang pagkondena o paninisi agad. Makinig muna. Ipakita ang sinseridad sa bawat salitang bibitiwan para makuha ang tiwala ng anak.
  4. Magtanong. Kahit na alam mo na ikaw ay tama, magtanong muna. Laging tatandaan, ang relasyon mo sa iyong millennial ay mas mahalaga. Maging matiyaga para makuha ang kanilang tiwala.
  5. Pagdedesisyon. Isali mo sa decision-making ang iyong millennial. Makinig sa kanilang ideya dahil minsan makakita ka ng pagkakataon na magtanong sa kanila upang mas matulungan sila sa kung ano ang gusto nilang ma-accomplish. Hayaan ang ganitong paraan ay maging parte ng kanilang responsibilidad habang sila ay lumalaki.
  6. Ang millennial generation ay hindi mahirap pakisamahan. Ang kailangan lamang nila ay pagtitiwala at pag-uunawa. Kailangan nila ang kanilang mga magulang upang tumayong “role model” na tutulong, gagabay at magtuturo sa kung ano ang kanilang kailangan upang itama ang kanilang landas na dapat tahakin.

Leave a Reply

Top
%d bloggers like this: