Home > Job Hunting > Staff Needed in Shizuoka-Ken!

Staff Needed in Shizuoka-Ken!

Yuumu
SHIZUOKA-KEN
Fukuroi-shi, Kakegawa-shi, Kikugawa-shi, Mori-machi, Omaezaki-shi, Iwata-shi, Yoshida-shi, Hamamatsu-shi
Auto Parts ¥900/hr~
Food Factory ¥950/hr~
*Hamamatsu Machine Operator ¥1150~¥1200/hr (+25% OT)
Led Lighting Plastic Cover ¥900/hr
Auto Parts ¥950~¥1200/hr
Concrete Factory ¥1200/hr
Call YUUMU at 0120-23-5681

Leave a Reply

%d bloggers like this: