You are here
Home > Slider > Mga Dahilan sa Paggamit ng Goodluck Charms

Mga Dahilan sa Paggamit ng Goodluck Charms

Sa iba’t ibang parte ng mundo, ang bawat bansa ay may kani-kaniyang paniniwala at sinusunod na pamahiin. Mga pamahiin sa pag-ibig, negosyo o sa pang-araw araw na buhay.

Panahon pa ng mga lolo at lola natin ay may mga pamahiin na tayong sinusunod, upang makamit ang suwerte o maalis ang malas, sa pamamagitan ng pag-aalay o pag-usal ng orasyon. Sa makabagong panahon, naging mas makabago ang paraan ng pagsunod dito. Marami na tayong makikitang materyal na bagay na ibinebenta hindi lang sa mall, maging sa palengke, bangketa o maski na sa harap ng mga simbahan na may iba’t ibang uri at klase ng pamawi ng malas o panghatak ng swerte. Ito ang tinatawag na “good luck charms.”

Ano nga ba ang dahilan bakit gumagamit ng good luck charms ang isang indibiduwal? Hindi lahat ng tao ay naniniwala dito kaya nirerespeto natin ang kanilang paniniwala. Doon tayo sa mga taong tinatawag nating mapamahiin na gumagamit ng mga pampasuwerteng bagay na ito;

  1. LOVE: May mga taong inaasa sa good luck charm ang paghahanap ng kanilang mamahalin sa habambuhay. At siyempre, hihilingin nila yung taong mapagmahal at maalaga. Ang ibang dahilan din ay para sa mag-asawa na gustong mas yumabong pa ang kanilang pagsasamahan.
  2. SUCCESS: Maging personal o pang-kabuhayan, ang good luck charms ay ginagamit ng karamihan na naghahangad ng suwerte sa negosyo o trabaho.
  3. ELIMINATE NEGATIVITY or WARD-OFF EVIL: May mga taong nag-iisip na ang malas ay kakambal nila. At upang mapalayas ang kamalasang ito sa kanilang katawan, humihingi sila ng tulong sa mga taong gumagawa ng ritwal o orasyon upang mapawi ang malas na ito.
  4. HEALTH, HAPPINESS, DEVELOP MAGICAL TALENTS: May mga taong gumagamit ng kristal, orasyon, dasal upang makamit ang kanilang kahilingan. Tatlo sa mga ito ay ang para sa kalusugan, kaligayahan, o di kaya ay magkaroon ng abilidad o talentong makabasa ng hinaharap at magkaroon ng psychic ability.

Ito ang mga dahilan kung bakit naniniwala ang iba sa atin sa mga pampaswerteng bagay. Totoo man ito o hindi, ang mahalaga ay gawin pa rin natin kung ano ang ikabubuti at ikauunlad ng ating pamumuhay.

Leave a Reply

Top
%d bloggers like this: