You are here
Home > Miscellaneous > Labanan ang UV Rays

Labanan ang UV Rays

Tag-araw na naman at panahon ng pagbabakasyon. Ang tag-araw ay may kaakibat na panganib na alam nating alam ng mga tao dahil dito nakukuha ang iba’t ibang klase ng sakit sa balat. Ang sinag ng araw lalo na’t sa katanghaliang tapat ay mas matindi at nanunuot sa ating balat. Babala ng mga doktor na mas mabuting magsuot o magdala ng pananggalang kapag lumalabas sa initan ng araw. Sa pagpapaaraw ay ano nga ba ang dala nitong panganib sa ating katawan lalo na sa ating mata? Malimit nating protektahan ang ating balat sa pamamagitan ng sunscreen pero paano naman natin poprotektahan ang ating mata? Alam ng marami kung gaano kapanganib ang ultraviolet (UV) rays sa ating balat ngunit mangilan-ngilan lang ang nakakaalam ng panganib na dulot ng ultraviolet rays sa ating mga mata. Ang UV radiation na galing sa sinag ng araw o artipisyal na UV rays ay maaaring makapinsala sa tissue ng mata, cornea at lens nito. Maaari ring mapinsala ng UV ang unahang bahagi ng mata katulad ng sunburn.

Ano ba ang UV Radiation?

Ang UV radiation ay ang mga hindi nakikitang sinag ng araw. Tatlong klase ang UV radiation, ito ay ang UVA, UVB at UVC. Ang UVC ay hindi dapat mabahala dahil hindi ito mapanganib dahil ito ay ina-absorb ng ozone layer. Ang UVA at UVB ang dapat nating pagtuunan ng pansin at pag-iingat dahil ang sinag nito ay maaaring magdulot ng malalang epekto at makakapinsala sa ating mga mata. Ang isa ring pinagmumulan ng UV radiation ay ang artipisyal na pamamaraan tulad ng tanning beds at lasers.

Kapag ikaw ay walang suot na proteksyon at na-exposed sa mataas na antas ng UV radiation sa maiksing panahon lamang ikaw ay makakaranas ng epekto na tinatawag na “photokeratitis.” Ang photokeratitis ay pamamaga ng cornea na sanhi ng dagliang exposure sa UV radiation, kapag nagsama ang malamig na hangin at snow. Ito ay parang “sunburn sa mata,” maaaring maging mahapdi at maging sanhi ng pamumula ng mata, pakiramdam na paggaspang ng mata, sobrang sensitibo sa liwanag at matinding pagluha.

Upang maiwasan ang sobrang exposure sa UV radiation ay mas mabuting gumamit ng tamang sunglasses na may UV protection lalo na kung ikaw ay magtatrabaho sa labas na kakailanganin mong pananggalang sa sikat ng araw na siguradong tatama sa inyong mga mata.

Bukod sa mata na dapat proteksyunan, ang ating balat ay nangangailangan din ng proteksyon mula sa UVA rays. Ang pagkaka-expose natin sa araw ay nagdudulot ng hindi magandang epekto sa ating balat tulad ng pangungulubot o premature aging kung tawagin. Nanunuot ang UVA rays sa ating dermis (pinakamakapal na layer ng ating balat) na nakakapagpababa ng ating immune system. Ang UVB rays naman ang siyang klase ng sinag ng araw na sumusunog sa ibabaw na layer ng ating balat na siyang nade-develop sa malaunan at nagiging kanser sa balat.

Proteksyon laban sa UVA rays

  1. Maglagay ng sunscreen araw-araw kahit hindi tag-araw.
  2. Maglagay ng sunscreen kahit ang panahon ay makulimlim.
  3. Maglagay ng sunblock lotion araw-araw kahit nasa loob ng bahay.
  4. Kapag ikaw ay lalabas, laging maghanap ng masisilungan para maproteksyunan ang balat.
  5. Kahit mainit ang araw ay siguruhing natatakpan ang ating balat na naka-expose sa araw. Mainit ang panahon at syempre, ang laging isuot ay yung naka-expose ang ating balat para hindi pagpawisan subalit sa totoo lang ay hindi dapat ganito, dapat ay mas lalong takpan ang nakalantad na balat upang maiwasan na tamaan ng sikat ng araw. Ilan sa pananggalang ay sumbrero, sunglasses at long sleeves.
  6. Iwasang lumabas kapag tirik ang araw.
  7. Para sa mga mahilig sa tanning beds, iwasan ito dahil hindi ito safe.

Ang produkto na may SPF 15 o mas mataas na nakalagay na “broad-spectrum,“multi spectrum” o “UVA/UVB protection” ay mainam. May mga sunscreen din na nagtataglay ng mga active ingredients tulad ng avobenzone, ecamsule (a.k.a. Mexoryl), oxybenzone, titanium dioxide at zinc oxide.

Kapag ang sunblock ay may tamang sangkap, siguradong ang damage sa balat na dulot ng sikat ng araw ay maiiwasan.

Epekto ng UV Rays

Ang sobrang sikat ng araw ay mabilis na nakakapagpatanda sa ating balat. Ito ay kumukulubot at maaaring magdulot ng skin cancer: fine lines, wrinkles, age spots, freckles at iba pa.

Leave a Reply

Top
%d bloggers like this: