You are here
Home > Wholesome > Kalusugan ay Ingatan, Upang Sakit ay Maiwasan

Kalusugan ay Ingatan, Upang Sakit ay Maiwasan

Ang mga taong nasa katangahalian na ang edad o middle age ay mas dapat na pagtuunan ng pansin ang kalusugan. Ito ang panahon na ang ating katawan ay unti-unting nagbabago. Ang hangin na ating nalalanghap, ang ating kinakain at ang madalas nating gawin sa araw-araw na nakasanayan na natin gawin ay unti-unti na ring nagbabago. Ang ating pangangatawan, balingkitan man o mataba ay magbabago. Ang ating metabolismo ay bumabagal na unti-unting nagbibigay ng ekstrang timbang sa ating pangangatawan. At kapag ang lahat ng ito ay simula mo nang maramdaman, ito na rin ang panahon na mas dapat mong pagtuunan ng pansin ang iyong kalusugan.

Habang ang isang indibiduwal ay nagkaka-edad, ang kanilang katawan at isipan ay kasamang nagbabago. Dumarating sa puntong nagiging makakalimutin na rin at mas nagiging masasakitin. At kapag ang lahat ng senyales na ito ay lumalabas na, ang ibig sabihin ay ang immune system ay humihina.

Sa makabagong panahon, mas madaling malalaman ang pinagmulan ng sakit mula sa sintomas. Subalit dapat din aminin na habang nagbabago ang mundo at kapaligiran ay mayroong mga bagong mikrobyo at sakit na hindi pa rin natutuklasan kung saan nagmula at kinakailangan ng mas mahabang pagsusuri upang matuklasan ang uri ng sakit at kung paano ito magagamot.

At ang lahat ng ito ay dapat maiwasan kung mabibigyan ng tuon ang ating pangkalahatang kalusugan. Pisikal, mental, ispiritwal ay dapat handa tayo upang maagapan ang anumang sakit bago lumala. Ang importanteng gawin ay alamin ang pinagmulan ng karamdaman na depende sa kung paano ang isang indibidwal ay namuhay noong kanyang kabataan. Anu-ano nga ba ang dapat iwasan kapag ang isang tao ay tumuntong na sa edad na dapat pangalagaan ang kalusugan?

Stroke / Myocardial Infarction

Ang high blood pressure o hypertension ay ang pagdaloy ng dugo sa daluyan ng dugo o ugat na nagtutulak sa ating puso upang pumintig. Kapag ang isang indibidwal ay may high blood pressure, ang ibig sabihin lang nito ay mabilis ang daloy kaya ang pintig ng puso ay mataas kesa normal na nakakaapekto sa ating puso.

Maliban sa mas batang edad, mas maraming may edad ang may ganitong kondisyon. Ang pagkakaroon ng high blood pressure ay hindi lamang dito titigil dahil maaari itong magkaroon ng komplikasyon na makakaapekto sa iba’t ibang parte ng ating katawan. Una na rito ang stroke.

Ang hyperglycemia ay isang estado kung saan ang konsentrasyon ng asukal sa dugo ay mataas ang antas na hindi kayang kontrolin. Ito ay dahil sa antas ng glucose ng dugo ay hindi maaaring kontrolin. Ito ang tinatawag na diabetes na kapag hindi inagapan ay mauuwi rin sa komplikasyon na makakaapekto sa kabuuang kalusugan. Ayon sa mananaliksik, ang diabetes ay maaaring minana lamang sa ating ninuno na lumalabas lamang kapag tayo ay tumatanda na o kapag ang istilo ng ating pamumuhay ay hindi tama.

Digestive System

Para sa may edad na, ang madalas na kanilang inirereklamo ay ang pananakit ng tiyan. Tulad ng ibang indibidwal na nagkaka-edad, ang pananakit ng tiyan ay nagiging madalas lalo na kapag may isang namumuong sakit sa loob ng katawan na dapat pagtuunan ng pansin. Magpatingin agad sa doktor upang malaman ang dahilan. Ang panunaw ay humihina kapag tayo ay nagkaka-edad. Kapag ang ating katawan ay tumatanda, nagbabago ang lahat, maging ang loob ng ating sistema. Nag-uumpisa ang gastric ulcer na tipikal sa mga nagkaka-edad. Subalit hindi rin dapat ipagsapawalang bahala dahil maaari rin itong mauwi sa mas malalang karamdaman kung papabayaan.

Mood / Emotional Disturbance

Mapapansin din natin sa mga may edad na madalas na nakikita natin silang parang aburido o madalas na mapag-isip. Ang tawag dito ay elderly depression. Ang kalusugan ng isipan ay unti-unting bumababa kapag ang tao ay nagkakaedad. Mas nagiging mapag-alala, mabilis mairita at kung anu-ano ang iniisip. Sabi nga, ito ay senyales ng pagtanda. Pero hindi rin dapat ipagsawalang-bahala at dapat ipatingin agad sa doktor na maaaring makaapekto sa mental na kalusugan ng isang tao.

Nervous System

Ang sintomas ng pagiging nerbyoso ay nakikita kapag ang isang indibidwal ay nag-uumpisang magka-edad. May nagsasabing ito ay dahil sa stress. Isa pang kadahilanan ay ang pagbaba ng hormones ng isang tao. Sa kalalakihan ay ang testosterone level nila ay bumababa at sa kababaihan naman ay ang kanilang estrogen level dahil ito rin ang panahon kung saan ang mga kababaihan ay dumarating sa menopausal period. Ang ibig sabihin, kapag ang kanilang buwanang dalaw ay tumigil na, hindi man nila batid, subalit ang kanilang pisikal na anyo at gawi ay nagbabago na. Ang pagbaba ng hormones ng isang may edad ang umpisa ng isang disorder na nakakaapekto sa ating nervious system at minsan sa madalas ay napagkakamalang ibang uri ng sakit. Tulad halimbawa sa menopausal disorder, sa kababaihan, nag-uumpisa silang makaramdam ng hot flashes, ang pakiramdam na init na init ka at pinagpapawisan ng malamig, o palpitation. Ang pagpunta sa doktor upang maging mas malawak ang kaalaman ukol dito ang pinakamainam upang mapagtuunan ng pansin.

Urological Disease

Ang madalas na pagpunta sa banyo upang umihi lalo na sa kalaliman ng gabi ang ilan lamang sa sintomas ng pagtanda. Hindi rin dapat ipagsawalang-bahala dahil maaaring magdulot ng mas malalang sakit kapag hindi naagapan. Sa kabuuan, ang mga nabanggit na sintomas ng karamdaman, ano nga ba ang dapat gawin upang ito ay maiwasan sa maagang panahon?

Paano iiwas sa sakit habang nagkaka-edad?

Ang katawan ng isang tao lalo na kapag tumatanda na ay nagbabago rin. Hindi lamang sa pisikal na anyo kundi pati na rin sa nararamdaman. At upang maiwasang lumala ang nararamdaman ay dapat na baguhin din ang lifestyle. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pang araw-araw na akitibidades at kalidad ng pagkain.

Para sa mga middle-aged health buffs, ang pag-iwas sa sakit ay madali dahil malusog ang kanilang lifestyle. Para sa mga ito, hindi importante ang bilang ng edad. Ang importante ay kung paano pananatilihing malusog ang kanilang pangangatawan, sa loob at labas na kaanyunan. Pagpapanatili ng malusog at positibong pananaw sa buhay, pangangalanga sa pisikal at mental na pangangatawan sa pamamagitan ng pagkain ng malusog na pagkain, ehersisyo at regular na pagbisita sa doktor.

Correct Lifestyle

Maraming nagsasabi na malaking factor ang oras ng pagtulog. Ang normal ay walong oras subalit may mga nagsasabing hindi lahat ay ganun. May mga taong kuntento na ang kanilang pakiramdam kahit anim na oras lamang ang kanilang tulog. At isa pa sa dapat tingnan ay ang pagkain ng balanse. Kung noong kabataan pa natin ay pwede nating kainin ang kahit na anong klase ng pagkain, mararamdaman nating habang tayo ay nagkaka-edad, ang ating panunaw o panlasa sa pagkain ay nagbabago rin. Marapat lamang na i-balanse ang kinakain. Para sa may edad, tamang ehersisyo ang kailangan.

Isa rin sa factor na dapat isipin ay ang pag-iwas sa stress. Parang chain reaction na kapag ikaw ay stressed o pagod, mararamdaman mong ang buong sistema ng iyong katawan ay apektado at kapag ito ay apektado at lumala, dito na nag-uumpisa ang sakit na kalaunan kung papabayaan ay nagiging malala. Laging tatandaan, ang sakit ay maaagapan kung ito ay mapapagtuunan ng pansin.

Leave a Reply

Top
%d bloggers like this: