You are here
Home > Slider > Japanese Education System

Japanese Education System

Ang sistema ng edukasyon sa Japan ay nahahati sa ilang segmento: Anim na taon sa elementarya, tatlong taon sa junior high school, tatlong taon sa high school at apat na taon sa unibersidad o kolehiyo. Ang elementary school at junior high school ay kumpolsaryong edukasyon o kinakailangang papag-aralin ng mga magulang ang mga anak sa eskwela sa loob ng sistemang ito (compulsory education). Pagkatapos ng kumpolsaryong edukasyon ay maraming pwedeng pagpilian ang mga estudyante at magulang sa susunod na sistema ng edukasyon. Ang ganitong sistema ay hindi naiiba sa atin maliban sa kumpolsaryong edukasyon. Sa Pilipinas, nakakalungkot mang sabihin, kahit na ipaalala ng gobyerno sa mga magulang ang kahalagahan ng primaryang edukasyon ay hindi pa rin nasusunod ang ganitong panuntunin. Marahil ay dahil na rin sa kakulangan lalo na sa aspeto ng pananalapi.

Pagkatapos ng elementarya at junior high school, tutungo ang mga mag-aaral sa mas exciting na buhay sa senior high school.

May klasipikasyon ang high school education sa Japan. Ang regular high school (kotogakko) o vocational high school (koto senmon gakko). Ang senior high school program ay kadalasang tatlong (3) taon pero may mga night schools (yakan koto gakko) na nag-aalok ng apat na taong kurso. Kapag ang isang banyaga ay gustong pumasok sa senior high school sa Japan, kailangan ay graduate sila ng junior high school sa Japan o may katumbas na antas ng edukasyon mula sa bansang pinanggalingan, pasado sa entrance exam na tulad na ibinibigay sa mga mag-aaral sa Japan.

Sa anumang kaso, kailangan ay marunong ng salitang Hapon. At sa lahat ng requirements na ito ay mayroon din karagdagang bayarin bukod sa tuition fee.

HIGHER EDUCATION

Senior High School (Koto Gakko). Kahit na hindi kumpolsaryo ang pagpapatuloy ng pag-aaral sa upper-secondary school ay nakikita pa rin sa datos na marami sa mga estudyanteng Hapon ang nagnanais na makatapos ng pag-aaral kumpara sa mga banyaga. At upang makapasok sa mataas na paaralan ay kailangang maipasa ang entrance examination sa Japanese, Mathematics, Science, Social Studies at English. Tagumpay man o kabiguan sa entrance exam, dito nasusukat ang kinabukasan ng isang mag-aaral sa Japan dahil dito malalaman kung anong uri ng trabaho ang kanilang mapapasukan base sa paaralang kanilang pinagtapusan. Kaya masasabi pa rin nating nag-uumpisa ito sa ibaba pataas ng antas ng edukasyon. Kaya marami sa estudyante sa Japan ang nakatutok sa pag-aaral upang maging matagumpay sa hinaharap.

Vocational Schools (Senmon Gakko). Ang mga vocational schools ay itinayo upang makapagbigay ng kaalaman o professional training sa college at ito ay may mahalagang papel sa vocational education ng bawat mag-aaral. Ang titulong “diploma” ay ibinibigay sa mga estudyanteng nakatapos ng dalawang taong training mula sa senmon gakko at “advanced diploma” naman ang titulong iginagawad sa mga estudyanteng nakapagtapos ng tatlong taong training. Ang mga may hawak ng titulong “diploma” ay tinatanggap sa mga unibersidad at ang mga “advanced diploma” naman ay sa graduate school. Sa senmon gakko, may walong larangan ng pag-aaral o field of study na maaaring pagpilian; industry, agriculture, medical care, health, education and welfare, business practices, apparel and homemaking at culture and liberal arts.

Graduate Schools (Daigaku-in). Para sa mga magma-masteral, ang master’s degree program ay dalawang taon samantalang ang doctoral program ay limang taon (kasama na rito ang naunang dalawang taon na kinuha sa master’s degree program). Ang medicine, dentistry at veterinary medicine programs ay bukod. Ang itinuturo sa lahat ng Japanese graduate schools ay sa salitang Hapon na kasama sa requirements para sa mga banyaga na matuto ng salitang Hapon upang makapasok sa mga gradute school sa Japan.

Universities (Daigaku). Ang mga unibersidad naman ay nag-aalok ng four-year programs, samantalang ang junior colleges (tandai) ay nag-aalok ng two-year programs. Para sa mga banyaga na nais pumasok sa unibersidad o kolehiyo sa Japan ay kailangan nilang maipasa ang entrance exam na ibinibigay sa mga estudyanteng Hapon. Para sa mga exchange students naman ay may kaukulang impormasyon mula sa Japan Student Services Organization (JASSO) para sa eksaktong detalye upang makapasok sa mga paaralan sa Japan.

Para sa karagdagan kaalaman bisitahin lang ang link: http://www.mext.go.jp/en/policy/education/overview/index.htm

Leave a Reply

Top
%d bloggers like this: