You are here
Home > Wholesome

Japanese Education System

Ang sistema ng edukasyon sa Japan ay nahahati sa ilang segmento: Anim na taon sa elementarya, tatlong taon sa junior high school, tatlong taon sa high school at apat na taon sa unibersidad o kolehiyo. Ang elementary school at junior high school ay kumpolsaryong edukasyon o kinakailangang papag-aralin ng mga

Mga Dahilan sa Paggamit ng Goodluck Charms

Sa iba't ibang parte ng mundo, ang bawat bansa ay may kani-kaniyang paniniwala at sinusunod na pamahiin. Mga pamahiin sa pag-ibig, negosyo o sa pang-araw araw na buhay. Panahon pa ng mga lolo at lola natin ay may mga pamahiin na tayong sinusunod, upang makamit ang suwerte o maalis ang malas,

Mga Popular na Kostumbre ng mga Pilipino Tuwing Kapaskuhan

Tuwing sumasapit ang panahon ng Kapaskuhan ay mararamdaman ang kakaibang kasiyahan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang kasiyahang hindi lamang sa mga bata kundi pati sa matatanda. Ang Pasko ay ipinagdiriwang sa iba't ibang paraan. Sa bawat panig ng mundo ay may kani-kaniyang kostumbre o nakaugalian kung

Kalusugan ay Ingatan, Upang Sakit ay Maiwasan

Ang mga taong nasa katangahalian na ang edad o middle age ay mas dapat na pagtuunan ng pansin ang kalusugan. Ito ang panahon na ang ating katawan ay unti-unting nagbabago. Ang hangin na ating nalalanghap, ang ating kinakain at ang madalas nating gawin sa araw-araw na nakasanayan na natin gawin

Wais sa スーパー

Sa tinatakbo ng ekonomiya ng iba’t ibang bansa, hindi maiiwasan ng mga negosyante na mag-adjust hindi lang sa kani-kanilang produkto kundi lalo na sa presyo. Sa lahat ng aspeto ng negosyo, mula sa gamit hanggang sa pagkain, dito mo makikita ang mga ideya mula ng mga kumpanya o negosyante upang

Tanabata Festival

Featured image by ajpcs at flickr Tanabata in common language means "Evening of the Seventh." In the modern times, it is also known as the “Star Festival.” Tabanata originated in China from the Chinese Qixi Festival, which was adopted and introduced by Empress Koken during the Heian period. It had gained

The #Millennial Generation

Ang mga teenagers o mga nasa edad 20 anyos ay kinokonsiderang millennials. Ang millennials o millennial generation ay makabagong henerasyon ng mga taong ipinanganak sa pagitan ng 1980 hanggang 2000. Sabi ng iba, sila ang mga klase ng kabataan na mahirap ispilengin. Sala sa init, sala sa lamig. Sila yung may

Maligayang Araw ng mga Ina

Malawak ang kahulugan ng salitang pag-ibig. Maraming klase rin ito. Isa sa maituturing na pinakadakila ay ang pag-ibig at pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Sinasabing ang pag-ibig ng Diyos ay makikita sa pagmamahal ng ina sa anak - busilak, dalisay, wagas, tunay. Madalas sa ating pagiging abala ay nakakalimutan

Mother’s Day

Mother’s Day is the time to celebrate motherhood and to give honor and appreciation to mothers and mother figures. It is celebrated on various days in many parts of the world. Celebrations of mothers and motherhood goes back to the ancient times as Romans and Greeks celebrated it by holding festivities

Easter Egg Hunt

Early mornings could still be chilly, but in general, as the day goes by, low temperatures start to go higher, which make it more comfortable for us because spring has arrived and summer is just around the corner. One of the most celebrated events during spring is Easter. Unlike other celebrations,

Top