Para sa mga ice cream lover na naghahanap ng trabaho! May Urgent Hiring sa SAITAMA. Pwede ka kumain ng ice cream hanggat gusto mo!

URGENT HIRING in SAITAMA-KEN HIGASHIMATSUYAMA-SHI – Ice cream cone inspection and packing ¥1100/hr HASUDA-SHI – Machine operation ¥1200/hr and Fork Lift Operator ¥1300/hr Call JOB COURT now!