You are here
Home > Foto File

September 2017 Readers’ Corner

Ano ang Pinaka Masayang Nangyari sa Inyo sa Japan? EFREN GATCHALIAN - Nang magbakasyon kami ng 12 Days ng mga anak ko sa Tokyo few years ago. Roppongi is hot and traveling to Mt Fuji, Hakone, Ichibarra, Anime Museum and watching Sumo Wrestling Tournament were awesome. May mga lugar na pinag iiwanan

Top